+359 887 334 964
aqua-filters

Общи условия

Общи условия за ползване на интернет сайт www.aqua-filters.com

 

Настоящите Общи условия са в сила между:

Флуида ООД, регистрирано в гр. Варна, ЕИК: BG813140241 със седалище и адрес на управление гр. Варна, бул. Цар Освободител 246, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, от една страна, и от друга – лицето, съгласило се с настоящите “Общи условия”, наречено по-долу за краткост ПОТРЕБИТЕЛ, във връзка със заявяването и закупуването на предлаганите стоки чрез електронен магазин www.aqua-filters.com.

Молим да се запознаете с настоящите Общи условия. Тези Общи условия уреждат взаимоотношенията между Доставчика и Потребителите, които ползват електронния магазин www.aqua-filters.com, наричан по-долу за краткост Сайта. Използването на Сайта и регистрирането на поръчка чрез него се счита за съгласие с посочените условия. Тези Общи условия са съобразени с изискванията на Закона за защита на потребителите (ЗЗП), както и с другите нормативни актове, действащи в Република България. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, моля не използвайте този Сайт.

1. ПОНЯТИЯ И ДЕФИНИЦИИ

1.1. Сайт – домейна www.aqua-filters.com и неговите под-домейни.

1.2. Потребител – всяко физическо или юридическо лице, което използва Сайта по какъвто и да е начин, включително, но не само като го разглежда, прави поръчки от него, купува, връща стоки и т.н.

1.3. Потребителски профил – част от Сайта, която съдържа информация за Потребителя. Тези данни са предоставени от Потребителя при регистрацията му и се съхраняват Сайта, като достъпът до потребителския профил се осъществява чрез въвеждане на адрес на електронна поща (e-mail адрес) и парола. В своя профил Потребителят може да разглежда и редактира данните, въведени при регистрацията, да има достъп до информация за всички свои поръчки за закупуване на стоки от Сайта, да променя паролата си за достъп и др.

1.4. Парола – избрана от Потребителя комбинация от символи (букви и/или цифри), която заедно с валиден адрес на електронна поща (e-mail адрес) на Потребителя индивидуализира същия и му предоставя възможността да извършва валидни поръчки за закупуване на предлаганите в Сайта продукти.

1.5. Желани продукти – раздел в Потребителския профил, който позволява на Потребителя да създаде свой списък от желани продукти.

1.6. Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между Доставчика и Потребителя, чрез който Потребителя заявява на Доставчика, през Сайта, намерението си за закупуване на продукт от Сайта.

1.7. Договор – представлява сключения от разстояние договор между Доставчика и Потребителя за покупко-продажба на Продукт от Сайта, неразделна част от който са настоящите Общи условия за ползване на Сайта.

1.8. Куриер – търговец, който физически доставя закупената стока до посочен от Потребителя адрес и работи при изискванията на Закона за пощенските услуги.

1.9. Съдържание:

1.10. Информационен бюлетин – средство за периодично информиране за предлаганите от Доставчика продукти и промоционални кампании, изпращан по електронен път чрез електронна поща.

1.11. Транзакция – действието от страна на Доставчика за възстановяване на сума на Потребителя в резултат от разваляне или неосъществяване на договор за покупко-продажба от Сайта, осъществявано единствено по банков път.

1.12. Регистриране на поръчка – уведомление към Потребителя, че поръчката е регистрирана в платформата на електронния магазин и е в процес на обработка.

1.13. Потвърждаване на поръчка – уведомление към Потребителя, че е налице съгласие Доставчика да се обвърже и ангажира с изпълнение на поръчката.

2. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Настоящите Общи условия са задължителни за всички Потребители в Сайта.

2.2. Настоящите Общи условия могат да бъдат променени едностранно от Доставчика по всяко време чрез актуализирането им в Сайта. Тези промени влизат в сила незабавно.

2.3. Разглеждането на Сайта е напълно свободно и достъпно от всички точки на света.

2.4. www.aqua-filters.com е уебсайт, който предоставя възможност за електронна търговия – за продажба и доставка на предлаганите в него стоки. Потребителите могат да ползват съдържанието на Сайта само за лична употреба с нетърговска цел. Не се позволява съдържанието на сайта да се променя, копира или да се манипулира по какъвто и да е било друг начин.

2.5. За да се пазарува от Сайта е необходима регистрация с парола и адрес на електронна поща (e-mail). Регистрирането е напълно безплатно и става като се попълни формата за регистрация. При регистрацията Потребителят трябва да посочи: e-mail адрес, парола, име, фамилия и адрес за доставка. Сайтът позволява да се направи поръчка с или без създаване на Потребителски профил. Ако Потребителя избере поръчка без създаване на Потребителски профил, няма да може да вижда история на направените поръчки и техния статус.

2.6. Данните на Потребителя – име, фамилия, област, град, пощенски код, адрес за доставка на пратката, адрес за кореспонденция, телефон за връзка и актуален e-mail, които той доброволно и по собствено желание предоставя при своята регистрация в Сайта, са под закрилата на Закона за защита на личните данни. Тези данни се събират само, за да бъдат предадени на куриер и да бъде извършена доставката на избраната стока.

2.7. Доставчикът не продава, заема, търгува или отдава каквато и да е лична информация, събрана в Сайта. Всяка информация, събрана в Сайта ще бъде пазена и няма да бъде използвана по начин, за който Потребителят не е дал съгласието си. Виж повече на Политика за личните данни.

2.8. Сайтът може да съдържа линкове към други уеб сайтове. Доставчикът не носи отговорност за политиката на поверителност на уеб сайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

2.9. Доставчикът публикува в Сайта:

2.10. Доставчикът гарантира, че всички продукти, предлагани в сайта са нови и неупотребявани.

2.11. Доставчикът има право да променя цени, количества, начин на плащане и доставка, както и дизайна и технологията на сайта. Доставчикът има право да спре или изтрие информацията за даден продукт или категория по своя преценка. Потребителят следва да следи самостоятелно на Сайта за направените промени.

2.12. При направена поръчка в Сайта, Доставчикът предприема действия да се свърже с Потребителя за да потвърди наличността на поръчания продукт или да откаже поръчката, ако продуктът не е в наличност.

2.13. В случай, че се налага промяна по отношение на направена вече поръчка и промяната засяга съществени параметри по нея (цена, наличност на продукт, време за доставка и т.н.) Доставчикът се свързва с Потребителя, за да го уведоми за промяната и да получи информация дали Потребителят желае да закупи стоката при променените условия.

2.14. Потребителят се задължава:

3. РЕГИСТРАЦИЯ

3.1. За да може да извършва поръчки за закупуване на предлаганите в Сайта продукти, Потребителят трябва да попълни електронната форма за регистрация. Потребителят гарантира, че данните, които предоставя, са верни, пълни и точни. Потребителят се ангажира при промяна на данните да ги актуализира своевременно в потребителския си профил в Сайта.

3.2. С акта на регистрацията си Потребителят изразява съгласие с настоящите Общи условия, с което се счита за обвързан с клаузите им. От момента на обвързване на Потребителя с клаузите в настоящите Общи условия, възниква възможността Потребителя да извършва валидни поръчки за закупуване на продукт от Сайта.

3.3. С акта на регистрацията си и приемането на настоящите Общи условия, Потребителят дава съгласие да получава електронна кореспонденция относно направените поръчки (потвърждение за регистриране на поръчката, смяна на статуса на поръчка и т.н.).

3.4. При регистрацията си Потребителят може да се абонира за получаване на Информационен бюлетин на електронната си поща. Потребителят може да откаже получаването на Информационен бюлетин по всяко време като:

4. ПОДАВАНЕ НА ПОРЪЧКИ

4.1. Поръчки в електронния магазин www.aqua-filters.com се приемат 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.

4.2. Потребителят получава достъп до формата за подаване на поръчки за покупка на продукт след като въведе валиден адрес на електронна поща и парола на съответните места в Сайта и натисне виртуалния бутон “Вход”.

4.3. Подаването и извършването на поръчка се осъществява чрез добавянето на желания Продукт в количката за покупки. За да се завърши и изпрати поръчката се натиска виртуалния бутон „Поръчай“ и се следват стъпките, указани в Сайта.

4.4. При успешно направена поръчка Сайтът уведомява Потребителя, че поръчката е приета и регистрирана в системата. Уведомяването е на посочения при регистрацията e-mail адрес. След приемане на поръчката Доставчикът предприема действия за осъществяване на контакт с Потребителя с оглед уточняване срока и начина на доставка на заявената стока.

4.5. След обработване на поръчката от страна на Доставчика се изпраща потвърждение за поръчката. Същата се изпълнява и се доставя на Потребителя чрез куриерска фирма.

4.6. В случай, че поръчания продукт не е в наличност, Доставчикът уведомява Потребителя. Доставчикът може да предложи друг, аналогичен на поръчания продукт или поръчката да бъде анулирана.

4.7. Поръчки, които са подадени без коректни данни на Потребителя (непълен или грешен адрес за доставка и/или телефонен номер и т.н.) се считат за невалидни и за Доставчика не възниква задължение за тяхното изпълнение.

5. ДОСТАВКА И ПЛАЩАНЕ

5.1. Доставка се прави само на потвърдени от Доставчика поръчки.

5.2. Доставка на поръчана стока не се извършва в неделя и в официални празници. Сроковете за доставка са посочени в Доставка и плащане.

5.3. Доставчикът използва за доставка куриерски фирми Speedy и Еконт. Обичайните часове за доставка са от 9:00 до 17:30 часа.

5.4. Продукти, които са в наличност се изпращат в деня на заявката, ако тя е направена до 16:00 часа. Ако заявката е след 16:00 часа, се изпраща на следващия работен ден.

5.5. Заявената стока се доставя подходящо опакована съобразно вида ú.

5.6. Доставката се извършва до точно посочен от Потребителя адрес или до офис на куриера в съответния град.

5.7. Ако потребителят не осигури достъп и условия за предаване на стоката на посочения адрес или не отиде до избрания при поръчката офис на куриер, ако е избрал тази опция, Доставчикът се освобождава от задължението да изпълни заявената доставка.

5.8. Заплащането на поръчаната стока може да се извърши:

5.9. За всеки поръчан продукт Потребителят трябва да заплати цената, която е обявена в Сайта към момента на поръчката.

5.10. Всички цени в Сайта са в български лева (BGN), с включен ДДС. Цените не включват разходите за доставка.

5.11. Потребителят се задължава да заплати продажната цена на закупената от него стока, както и разходите за доставка (куриерската услуга).

6. ОТКАЗ ОТ НАПРАВЕНА ПОРЪЧКА. РЕКЛАМАЦИЯ

6.1. Потребителя може да откаже да получи заявената от него за покупка стока при едно от следните условия:

6.2. Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да върне получената стока. Връщането се допуска при следните условия:

6.3. Доставчикът се задължава да възстанови платената цена на Договора, сключен от разстояние. Сумата ще бъде възстановена без това да доведе до някакви допълнителни разходи за Потребителя:

Доставчикът си запазва правото да не възстанови заплатената от клиента сума в случай на нарушено едно или повече условия за връщане на стока.

7. ГАРАНЦИЯ И СЕРВИЗ

7.1. Доставчикът осигурява гаранционна и извънгаранционна поддръжка на всички продукти в Сайта. Поддържат се на склад широка гама резервни части, а в случаите, при които резервната част не е налична, се доставя във възможно най-кратки срокове.

7.2. Всички продукти, закупени от Сайта са нови и подлежат на гаранция. Гаранционният срок на продукта е отбелязан в гаранционната карта. Условията за гаранционно обслужване са посочени в Гаранционни условия.

8. КОПИРАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕ ОТ САЙТА

8.1. Съдържанието, съгласно определението в глава „Понятия и дефиниции“, включително, но не само лога, всякакви графични изображения или надписи, текстовете и/или мултимедийното съдържание са собственост на Доставчика.

8.2. Потребителят може да копира, прехвърля и/или използва Съдържанието на Сайта само за лични нетърговски цели.

8.3. Забранява се копирането на текстове и снимки от Сайта, и поставянето им в други уеб сайтове и онлайн магазини без писмено съгласие от Доставчика.

9. ОТГОВОРНОСТ

9.1. Доставчикът не носи отговорност за непредоставяне на достъп до магазина, както и за ненавременното обработване на поръчките, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет.

9.2. Доставчикът не гарантира, че достъпът до Сайта ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята му.

9.3. Доставчикът не носи отговорност за закъснения в доставката, причинени от неизпълнението на куриерските фирми по договора за транспортна услуга.

Последна редакция: 01.04.2019 г.