+359 887 334 964

Защита на данните

С цел закупуването на продукти от AQUA-FILTERS.COM е необходимо подаването на лична информация. Тази информация (три имена, адрес за доставка, телефон за връзка, актуален e-mail и данни за фактура), която потребителите доброволно и по собствено желание изпращат до сайта при своята регистрация или при покупка без регистрация е под закрилата на Закона за защита на личните данни.

AQUA-FILTERS.COM използва предоставените лични данни само за следните цели:
•  обработка на заявката на потребителя;
•  подобряване работата на САЙТА и по-качествено обслужване (статистически цели);
•  уведомяване за нови продукти и промоции (ако сте дали съгласието си да получавате такава информация).

Потребителите са съгласни с факта, че операторите на AQUA-FILTERS.COM имат достъп до част или пълната информация, с която се идентифицира даден потребител, но без право да я разпространяват, разгласяват, предоставят или преотстъпват на трети лица, освен в случаите, когато тя се изисква от оправомощените органи и в съответствие с българското законодателство.